VÄLKOMMEN TILL

BORENSBERGS HEMBYGDSFÖRENING

Borensberg är orten som har det mesta: ett vackert läge med närhet till skog och sjö, kanal och ström, nära två städer med många arbetsplatser och en levande landsbygd runt om.

Brovalv på Strömbron
Klicka på bilden får Du veta mer om Strömbron.

Hemsidan är inaktuell och uppdateras inte, men fungerar och innehåller mycket av intresse
Aktuell hemsida är (www.hembygd.se/borensbergs-hembygdsf-rening)

Borensbergs hembygdsförening vill verka för:
  •  

Att befrämja kunskapen om, samt känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

  •  

Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

  •  

Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

  •  

Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

  •  

Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan utöka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

  •  

Att med film, foto, video- och ljudbandsinspelningar bevara ortsbors berättelser om gången tid.

 


sidan senast uppdaterad 2019-01-29
ansvarig för hemsidans innehåll: Anders Åhammar anders.ahammar@boremail.com
 
webbdesign: Ann-Christine Andersson. annchristine.a.007@gmail.se